Deducció exacta segons l'IRPF

DEDUCCIÓ FISCAL
BASE LIQUIDABLE CASELLA 505
QUOTA INTEGRA CASELLA 545
CASELLA 546
Total impost a pagar

Calculadora: Donacions amb IRPF

Total d'altres donacions
Donacions a La Veu
Total
Límit
Deducció